0969636173

Home / Việt Water

Việt Water

Sự Cố Nổi Bọt Bể Aerotank Phần 1

nổi bọt bể aerotank

02 Nguyên Nhân Của Sự Cố Nổi Bọt Bể Aerotank Bể aerotank, và nổi bọt bể aerotank Tìm hiểu nguyên nhân tại sao nổi bọt bể aerotank. Cách khắc phục tạm thời bọt nổi trong bể aerotank. và cách khắc phục bọt nổi trong bể Aerotank triệt để. Hiện nay các công trình …

Xem Thêm

Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Hoá Lý

Jatest keo tụ tạo bông

Giới Thiệu Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Hoá Lý Các phương pháp xử lý hoá và hoá – lý được sử dụng rộng rãi trong kiểm soát ô nhiễm  nước thải công nghiệp,  đặc biệt khi cần phải xử lý ở mức cao hoặc cần phải quay vòng …

Xem Thêm