0969636173

Home / XỬ LÝ KHÍ THẢI / Xử Lý Khí Thải Lò Hơi

Xử Lý Khí Thải Lò Hơi

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI

xu-ly-khi-thai-lo-hoi

Các lò hơi cung cấp nhiệt cho hệ thống sấy, ủi, ép ...thường sử dụng nguyên liệu đốt là dầu FO, than, củi. Thường thải ra lượng khí thải có nồng độ ô nhiễm cao, đặc biệt là khí SOx, COx, NOx, bụi, khí acid, ... vượt tiêu chuẩn cho phép, nên cần qua hệ thống xử lý khí thải. Công nghệ xử lý khí thải lò hơi,....

Xem Thêm