0969636173

Home / Kỹ Thuật Môi Trường / Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Các Thông Số Cần Quan Tâm

Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Các Thông Số Cần Quan Tâm

Chia sẻ bài viết

Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải! Các Thông Số Cần Quan Tâm Khi

Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Các Thông Số Cần Quan Tâm là gì? thông số nào cần phải quan tâm và đo đạc thường xuyên? khi có sự cố trong hệ thống xử lý nước thải thì thông số nào sẽ giúp ta tìm ra nguyên nhân? đó là những câu hỏi chúng tôi nhận được trong quá trình training cho nhân viên kỹ thuật vận hành của các nhà máy.

Thông thường khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, chúng ta chỉ quan trắc, đo đạc các chỉ tiêu có trong nước thải, hoặc chỉ phân tích các chỉ tiêu có trong quy chuẩn xả thải bắt buộc của loại nước thải hay còn gọi là tiêu chuẩn đầu ra.

Các Thông số Khi Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải!

Lưu lượng: đây là thông số vận hành quyết định khả năng chịu tải của hệ thống và tải lượng bề mặt của bể lắng. Cần đảm bảo lưu lượng ổn định trước khi vào công trình sinh học.
F/M : được tính theo công thức F/M = {COD (kg/m3) x Q (m3/ngày)}/ {V be (m3)x MLSS (kg/m3)}

Trong vận hành hệ thống xử lý nước thải thì thích hợp khoảng 0,2 – 0,6.

Hạn chế tình trạng pH giảm, bùn nổi, lắng kém.

Nếu F/M thấp: là do Vi khuẩn có cấu trúc đặc biệt – nấm,

F/M cao: DO thấp, quá tải, bùn đen, lắng kém, có mùi tanh, hiệu quả xử lý thấp.
pH: Thích hợp là 6,5 – 8,5.

pH cao do quá trình chuyển hoá N thành N-NH3 tốt, khả năng đệm cao.

pH thấp: Quá trình nitrat hoá, hàm lượng HCO3- thấp. Cần tăng cường hoá chất tăng độ kiềm.

Cách khắc phục sự dao động pH này là cần cung cấp đủ dinh dưỡng, hàm lượng hữu cơ, hạn chế quá trình phân hủy nội bào, sử dụng hoá chất tăng độ kiềm
BOD/COD

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD): dùng để xác định lượng chất bị phân hủy sinh hóa trong nước thải, thường được xác định sau 5 ngày 4 nhiệt độ 20oC.

BOD5 trong nước thải sinh hoạt thường nằm trong khoảng 100 – 300mg/l.

– Nhu cầu oxy hóa học (COD): dùng để  xác định lượng chất bị oxy hóa trong nước thải.

COD trong bể xử lý sinh học thường nằm trong khoảng 200 – 500 mg/l. một số dạng sinh học cao tải có thể lên tới 2000mg/l

Tuy nhiên, trong nước thải công nghiệp, nồng độ này có thể gia tăng một cách đáng kể.

Tỉ lệ dinh dưỡng trong bể sinh học

BOD/COD > 0,5 => Thích hợp cho phân hủy sinh học Kiểm tra thường xuyên BOD và COD tránh hiện tượng thiếu tải hoặc quá tải
Chất dinh dưỡng: trong các thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải thì N, P Đảm bảo tỉ lệ BOD:N:P = 100:5:1,

Nếu thiếu, phải bổ sung nguồn từ bên ngoài. Nước thải sinh hoạt, không cần thiết bổ sung N, P
Các chất độc : Kim loại nặng, dầu mỡ, hàm lượng Cl, sunfat, N-NH3 cao…

Kết luận:

Trên đây là các thông số cần quan tâm khi vận hành, cần theo dõi thường xuyên đối với hệ thống xử lý nước thải dùng vi sinh vật.

Cần kiểm tra các thông số thường xuyên để theo dõi sự phát triển của vi sinh vật, cũng như khả năng xử lý của vi sinh.

Đặc biệt là hệ thống xử lý bằng vi sinh như:

xử lý nước thải sinh hoạt,

hệ thống xử lý nước thải bệnh viện,

hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản,

hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm,

hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp….

xem thêm bài viết :

Quy Trình Nuôi Cấy Vi Sinh Trong Xử Lý Nước Thải

HIỆN TƯỢNG BÙN NỔI TRONG BỂ LẮNG

Bình Luận

Bình Luận

Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Các Thông Số Cần Quan Tâm
5 (100%) 2 votes

About Việt Water

Bài Nỗi Bật

nguyen-ly-hoat-dong-cua-unitank

Công Nghệ UNITANK Xử Lý Nước Thải

Công nghệ bể Unitank xử lý nước thải Cấu tạo đơn giản nhất của một …

Quy-trinh-cong-nghe-SBR

CÔNG NGHỆ SBR (Sequencing Batch Reactor) TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cơ Sở Xử Lý Cơ sở của phương pháp xử lý sinh học SBR nước …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *